Al eerder schreef ik blogs over corona en de vaccinatie, die ik altijd zo neutraal mogelijk heb proberen te houden. Ik vind het namelijk altijd van belang dat ieder een goede keuze kan maken over wat zij wel of niet willen doen. Ik ben nu echter op een punt gekomen dat het met niet langer lukt mij stil te houden, zeker nu de boostercampagne is gestart en met de kennis van die ik nu heb.

Toen ik in 2020 de eed aflegde voor mijn diploma tot verzorgende IG, moest ik het onderstaande beloven:

Ik zweer / beloof dat ik mijn beroep als verzorgende op een verantwoorde en betrouwbare wijze zal uitoefenen. Dat betekent:
– dat ik zorgvragers goed zal verzorgen, hun lijden zal verlichten en hen zal helpen de best mogelijke kwaliteit van leven te realiseren
– dat ik de belangen van de zorgvragers centraal stel en bij de zorgverlening zoveel mogelijk rekening houd met hun opvattingen
– dat ik de zorgvragers geen schade zal toebrengen
– dat ik geheim houd wat mij in vertrouwen is verteld of wat mij ter kennis is gekomen en waarvan ik kan begrijpen dat het vertrouwelijk van aard is
– dat ik mijn eigen kennis en vaardigheden en die van collega’s zal bevorderen
– dat ik de grenzen van mijn deskundigheid en verantwoordelijkheid erken
– dat ik mij inzet voor een goede samenwerking met andere zorgverleners
– dat ik mij, binnen het kader van mijn beroepsuitoefening, inzet voor de bevordering van de volksgezondheid en het welzijn van de samenleving
– dat ik het beroep van verzorgende hoog houd
– dat ik de beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden als leidraad voor mijn handelen zal gebruiken

Dat beloof ik.

En dit maakt ook de reden dat ik mij niet langer kan stilhouden als het gaat over het coronabeleid. Er is inmiddels zoveel meer bekend, mits je maar verder kijkt én onderzoekt dan alleen de zogeheten mainstreammedia, waar bijvoorbeeld de NOS of RTL Nieuws onder vallen. Maar al het andere word nu weggezet als zijnde fake nieuws. Maar is dat wel het geval? Er zijn tal van onderzoeken die andere opvattingen hebben dan de regering of de coalitie ten aanzien van het coronabeleid en ik geloof oprecht dat er ook andere oplossingen te maken zijn. Maar allereerst denk ik dat we van de illusie af moeten stappen dat het coronavirus zo maar is ontstaan en levensgevaarlijk is. En met de kennis van nu heb ik toch de nodige gewetensbezwaren als het gaat om dat ik de belangen van de zorgvragers centraal stel en de zorgvragers geen schade toe breng. Hoe dat komt, lees je in de volgende alinea’s.

Sars-cov is gemaakt

Om te beginnen bij het begin. Het is geen eenvoudige teksten. Maar ik kwam dit op het spoor naar aanleiding van een interview die de Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich met Dr. David Martin. Fuellmich heeft een beste reputatie als het gaat om het aanklagen van grote bedrijven zoals Opel. Dr. David Martin is oprichter en voorzitten van M·CAM Inc waarbij hij risico’s en innovaties verzekerd en zodoende veel patenten heeft gezien en ook verzekerd. Om die reden was het interview met Fuellmich tot stand gekomen (zie Youtube), waarbij een aantal interessante zaken naar voren zijn gekomen, waarbij Martin ook aangeeft: natuurlijke verschijnselen zijn niet te patenteren. Dus dat in het achterhoofd houdende. Alles wat een natuurlijk verschijnsel is, zoals bijvoorbeeld de wind, is geen patent om aan te vragen. Net als een virus zoals influenza dit niet het geval is. Middelen tegen bv. influenza daarentegen zijn gemaakt én dus wel te patenteren. Op 12 april 2004 is er patent aangevraagd op het coronavirus welke bij mensen is geïsoleerd. Maar om het nog bijzonderder te maken, op 28 april 2004 word er al een patent aangevraagd voor antivirale preventieve middelen in geval van coronavirussen. Wie kan mij vertellen hoe het mogelijk is om in 16 dagen na de publicatie van het coronavirus, hier gelijk al een medicament is tegen datzelfde virus? Ik kan mij niet voorstellen dan dat er geen samenwerking is geweest tussen beiden, anders kan dat gewoon echt niet. Daarnaast word in het interview tussen Fuellmich en Martin ook nog gesproken over de mogelijkheid van de virus-varianten, waarop Martin zegt: “Er is geen enkel patent op een variant, maar een variant is makkelijk te maken gezien het virus is gemaakt met een computersimulatie.”. Het hele document welke dr. David Martin maakte met de patentnummers vind je hier.

Boosterprik

Over de informatie van de vaccins schreef ik al eerder, echter op dit moment worden vooral de boosters uitgedeeld alsof het ijsjes zijn en staan mensen uren in de rij in Utrecht om zo’n booster te halen. Ik vraag me oprecht af welke informatie deze mensen hebben ontvangen. Waarschijnlijk niet dezelfde informatie als dat ik heb ontvangen of gelezen. Ik zou nooit deze injectie willen zetten bij mensen, waarbij ik mij zou beroepen op gewetensbezwaren en de eed die ik heb afgelegd, dat ik mensen geen schade zou toedoen. Allereerst is het goed te weten dat de boosterprik géén andere samenstelling kent dan de eerste twee injecties die je hebt ontvangen van Pfizer of Moderna (tenzij je misschien Janssen of Astrazenica hebt gehad). Dus de boosterprik is ook niet aangepast naar de varianten van nu (voor zover je hierin geloofd dat het een variant betreft). Maar als je dan een uitnodiging hebt gehad van de boosterprik. Zat hier ook informatie bij over de bijwerkingen die je kunt krijgen? En is er ook vertelt dat de boosterprik eigenlijk alleen maar een voorlopige goedkeuring heeft gehad op basis van de pandemische maatregelen? En word er ook uitleg gegeven over mogelijke alternatieven, zoals een goede informed consent inhoud? Ik geloof dat op de meeste van deze vragen de mensen die overwegen de booster te gaan halen, allemaal “nee” bevat.

Daarom informatie vanuit mijn kant, niets anders dan feitelijke informatie die ieder kan nazoeken. Ik neem de informatie bewust van Pfizer, daar deze leverancier veruit de meeste vaccins levert in Nederland. Dit is het rapport die de EMA heeft gepubliceerd. Allereerst wat is opgevallen bij de onderzoeksdata is dat het onderzoek niet dubble blind is uitgevoerd. Kortom: er was geen controlegroep aanwezig die in plaats van de injectievloeistof comirnaty (van Pfizer) zoiets als natriumchloride heeft ontvangen, zodat je goed weet of de bijwerkingen die men heeft ervaren verschillen van elkaar, bijvoorbeeld doordat het een bijwerking is van de handeling. Dat heeft gewoon niet plaatsgevonden. In de eerste fase van het onderzoek in de booster deden maar liefst 23 proefpersonen mee (11 tot 65 jaar, 12 vanaf 65 jaar). In het fase 2/3 onderzoek deden er 312 mensen mee, waarvan uiteindelijk 308 het onderzoek voltooide (4 mensen waren afgehaakt). Binnen de groep van 312 vrijwilligers heeft zich in 83% in meer of mindere mate een bijwerking geweest op de injectie. Dat is een hoog percentage voor een preventieve maatregel. Dit kan bestaan uit een lokale reactie, zoals zwelling, roodheid of pijn rondom de injectieplek. Maar daarnaast kwamen ook andere bijwerkingen voor, een opsomming (heb het hierbij zo goed mogelijk naar eenvoudig Nederlands proberen te vertalen):

 • Koorts > 38 graden Celsius (8,7%)
 • Vermoeidheid (63,7%)
 • Hoofdpijn (48,4%)
 • Rillingen (29,1%)
 • Braken (1,7%)
 • Diarree (8,7%)
 • Spierpijn (39,1%)
 • Gewrichtspijn (25,3%)
 • Heeft pijnmedicatie nodig gehad na de injectie (46,7%)
 • Heeft een probleem gehad op een stelsel (77,2%), onderverdeeld in;
  • Opgezette lymfeklieren (5,4%)
  • Problemen aan de oren (0,3%
  • Problemen maag-darmkanaal (1,3%)
  • Onder standaard bijwerkingen (zwelling, misselijkheid, rillingen) (2,6%)
  • Infectie aan de darmen (0,3%)
  • Problemen rondom de prikplek/huid (1,3%)
  • Vitamine D probleem, gewichtsprobleem en minder witte bloedcellen (1%)
  • Problemen in de stofwisseling (0,7%)
  • Problemen met de skeletspieren (2,3%)
  • Problemen in het zenuwstelsel (1,6%)
  • Ongerustheid (0,7%)
  • Huidontstekingen en uitslag (1%)

Verder is het goed om ook hierin weer te benoemen dat in dit onderzoek naar de booster in principe alleen maar gezonde mensen zijn meegenomen. Dus géén mensen die zoals bij het syndroom van Klinefelter een genetisch andere samenstelling kent. Dit betekent ook dat er dus andere bijwerkingen kunnen ontstaan die op de voorhand niet bekend zijn. Op basis van de eed die ik heb afgelegd, kan ik ook niet met zoveel risico op een bijwerking, zo’n injectie plaatsen. Dat gaat regelrecht in tegen mijn eed. Natuurlijk kun je hem ook omdraaien (preventie voor ziekte aan), maar ik zie daar nog andere oplossingen in.

Als ik het zo lees, dan zou ik persoonlijk wel goed nadenken over of en wanneer je eventueel zo’n boosterprik zou willen halen. Zeker wanneer je je eigenlijk niet in een risicogroep zit. Wel wil ik je ook nog even wijzen op de video van Erik Boomsma, welke in 1 uur uitlegt wat er gaande is met het coronavirus, maar ook met alle bijwerkingen die de voorlopig goedgekeurde injecties met zich mee brengen.

Bijwerkingen coronavaccins

Kun je volledig een virus of infectie voorkomen? Het antwoord is nee. Bovendien zou het ook nog eens ongezond zijn, want virussen en infecties trainen het immuunsysteem. Een vaccin zou als je het opzoekt in de Vandale een preventief preparaat zijn waarbij er een verzwakte smetstof in de bloedbaan word ingebracht. Echter weten we inmiddels van de “coronavaccinatie” dat het niet alleen een smetstof in de bloedbaan aanbrengt, maar ook tal van bijwerkingen geeft en in bepaalde casussen ook zeker dodelijk is. En dat is opmerkelijk. Ik pak hierbij de gegevens erbij voor Nederland van Lareb voor Pfizer. Zo zijn n.a.v. het Pfizer vaccin al 406 mensen overleden. En dat is veel, als we het bekijken naar bijvoorbeeld Pandemrix wat in 2009 is ingezet in de Mexicaanse griep, daar werd weliswaar niet direct de dood gezien, maar was het reden genoeg om in 2010 nadat er 4 á 7 op de 100.000 meldingen binnen kwamen over nacrolepsie bij kinderen, het injecteren meteen stopgezet. Als we dat ik dit dan zo goed mogelijk omreken naar het aantal meldingen bij Lareb over Pfizer (=89.048) en dit verhoud tot het totaal aantal gezette injecties (ik kan niet zien waar het onderscheid ligt) van 24.432.475. Dan kom ik al uit op een verhouding van 36 meldingen per 100.000 gezette injecties én we blijven ermee doorgaan. En dan erbij rekenen dat veel mensen hun bijwerkingen niet registreren bij Lareb. Maar in tegenstelling tot Pandemrix, blijven we in dit geval doorgaan met het coronavaccin en doen we zelfs extra injecties wat vanaf begin september 2021 gestart is. Het is in die zin ook op zijn zachtst gezegd merkwaardig te noemen, als je het mij vraagt. Zeker als ik zie dat er meer regels op controle komen (bijvoorbeeld de QR code om toegang te krijgen tot iets) en er geen besluiten worden genomen om zorgcapaciteit te vergroten (meer personeel opleiden of terughalen) en dat in stemmingen binnen de tweede kamer dit geen meerderheid haalt, terwijl die meerderheid wel er komt op controlemiddelen. Al met al krijg ik al langer het gevoel dat het niet om de zorg gaat en ook niet om preventie van een (gemaakte) ziekte. Zelf eenvoudige preventiemiddelen (zoals verstrekken van bepaalde mineralen en vitamines) zit er niet in.

Wat doe ik zelf aan preventie?

Ik geloof er tegelijkertijd in dat je echt wel zelf maatregelen kunt nemen in je eigen preventie. Ik riep al vanaf het begin: verhoog je vitamine D spiegels in het bloed. Versterk daarmee je immuunsysteem. Recentelijk is daar ook weer een onderzoek naar buiten gekomen over de vitamine D spiegels die gemeten werden bij coronapatiënten en de verhouding tot overlijden. Daarbij werd bij de mensen die overleden een gemiddelde vitamine D spiegel van 23,2 nm/l gevonden. Dit onderzoek wees uit dat de kans op overlijden door corona verlaagd kan worden naar 0 mits de bloedwaarde nominaal 50 nm/l was. Met andere woorden: het is slim om je vitamine D waarde eens te laten meten en te boosten. En in die zin kan ik er best over meepraten, want tussen januari en maart dit jaar kwam ik bijna dagelijks in aanraking met covid-bevestigde gevallen en in geen van de gevallen heb ik daar griep of corona achtige klachten aan overgehouden, terwijl ik vanuit mijn werk ook regelmatig (soms wel 3 keer per week) getest werd. Verder vind je ook de nodige tips op zelfzorgcovid19.nl. Verder lijkt het me prima om een A tot Z pil te hebben dagelijks, daar is zowel de vitamine D als zink in opgenomen. Broomhexine is daarnaast ook altijd handig om in huis te hebben, als je het mij vraagt. En voorheen ging ik naar de sportschool. Nu heb ik weliswaar gewichten en dergelijke thuis. Maar door de QR codes is het voor veel mensen toch ontmoediging.

Controle of gezondheid?

Pepijn van Houwelingen deelde deze foto op Twitter.

Tenslotte wilde ik bovenstaande foto nog delen in deze blog. Deze toont weer eens aan dat bij de beantwoording van de vragen gesteld van het kamerlid over waarom Covid-19 nog op de A-status staat van infectieziekten, waarbij het letterlijke antwoord eigenlijk zegt: we hadden de A-status nodig om de maatregelen te kunnen nemen die we nu nemen, waaronder dus de verkapte avondklok die we nu hebben of het invoeren van QR maatregelen. Dit zijn echter argumenten die gebaseerd zijn op controle en helemaal niets met de gezondheid van mensen van doen hebben.

Samen moeten we verder

Nu snap ik best, het klinkt allemaal erg wappie, daarom heb ik het zo goed als mogelijk onderbouwd. Maar uiteindelijk moeten we ook samen verder. Wanneer je naar iemand wijst als schuldige, vergeet dan niet dat er altijd 3 of 4 vingers naar jezelf wijzen. Uiteindelijk moeten we het samen doen. Ieder mag van mij zijn of haar keuze maken over het wel of niet nemen van de voorlopig goedgekeurde injecties. Ik zal je daarin niets verwijten. Maar ik zou daarin dan ook het respect terug mogen verwachten? Of vind je het eigenlijk prima als er mensen buitengesloten worden omwille van hun keuzes? Die polarisatie is duidelijk merk- en voelbaar en ik vind dat oprecht jammer. In mijn eed heb ik ook er voor gestaan dat ik een ieder zal verzorgen, ongeacht de keuzes die iemand heeft gemaakt in het verleden. Als je wél ziek zou worden vanuit de vaccinatie, dan zal ik iemand blijven verzorgen. Maar liever voorkom ik dat je ziek word en schade hebt. Om die reden zou ik een ieder vragen voor je een besluit neemt; denk er goed over na en laat je door diverse bronnen goed voorlichten, voor- en tegenstanders. Alleen dan kun je een weloverwogen besluit nemen die ik zal respecteren. Respecteer je ook mijn besluiten?

Deel dit: