In de blog van 25 juni beschreef ik het al, dat er geouwhoer is op het ministerie rondom het beantwoorden van mijn brief. Ik schreef al in de blog dat een antwoord onderweg was en ja, die heb ik nu dan, naja: een soort van antwoord, want een antwoord kán ik het bepaald niet noemen.

Even een korte voorgeschiedenis;

Op 20 januari jl. besloot ik om me aan te gaan melden om pleegouder te worden. Daarvoor moest een formulier invullen om vervolgens me te laten natrekken of ik geen schulden heb of een verleden met justitie. Vervolgens kreeg ik op 9 februari jl. groen licht van de Raad voor de Kinderbescherming om verder te gaan in het pleegzorg traject. Op 19 maart jl. had ik het vervolggesprek bij pleegzorg Groningen en dat liep niet zo als ik had verwacht, en er werden nogal rare conclusies getrokken, dit beschreef ik daarom in de blog van 20 maart jl. Op 21 maart jl. besloot ik een (open) brief te sturen naar minister Opstelten van veiligheid.

Op zaterdag 14 april kreeg ik dan een brief thuis, ik dacht: dat was vlug, een antwoord. Toen bleek dat ik de brief naar een verkeerde ministerie had opgestuurd en kreeg ik gelijktijdig bericht, dat de brief binnen 3 weken beantwoord zou worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Prima, was op het moment dat ik die brief kreeg, in mijn beleving best snel. Daarnaast stond er bij, dat als ik binnen een maand geen antwoord zou hebben, dan moest ik contact opnemen met Anna*. Dus na een maand had ik inderdaad nog geen antwoord, dus rond 15 mei heb ik maar gebeld, van; ik heb een brief opgestuurd met nummer XXX en na een maand zou ik kunnen bellen, dus Anna had het nagekeken en gaf aan dat de brief nog niet was beantwoord en lag bij de persoon die erover gaat. Het kon nog wel twee weken duren dat de brief beantwoord zou worden. Naja, prima, twee weken er bij, in totaal zou dan de brief 8 weken onderweg zijn, is niet erg, is een redelijk normale termijn zelfs voor een overheidsorgaan.

Toen ik begin juni belde, om weer eens na te gaan hoe het ervoor stond met mijn brief, was Anna ook wat minder vriendelijk, mogelijk had ze haar dag niet. Maar opnieuw ging ze na hoe mijn brief er voor stond en deze stond nog steeds open, maar: binnen een week zou ik wel antwoord hebben.

Tussentijds ben ik op vakantie geweest en maandag 18 juni heb ik wederom gebeld, want ik had nog steeds geen antwoord mogen ontvangen. Toen gaf Anna aan dat het antwoord al verstuurd was voor het weekend, en dat ergens die week dan wel de brief al binnen moest komen. Dus ik hoopvol wachten op een brief die niet zou komen, dus ik had vrijdags die week maar weer gebeld, en toen was Anna niet aan het werk, dus werd er een terugbelnotitie gemaakt, voor maandag 25 juni, waarop dan ook niet werd terug gebeld. Dus ik maandag weer bellen en bleek de andere afdeling gesloten te zijn die ze moest hebben. Naja, prima, komt het morgen. Dinsdag had ze om 4 uur ’s middags nog steeds niet gebeld, dus heb ik wederom naar het ministerie gebeld en gaf Anna dit keer aan dat de brief ter ondertekening ligt bij een hoofd van een afdeling. Naja, ik dus erg hoopvol van: okay, dan is het blijkbaar wel voldoende inhoud dat het officieel ondertekent dient te worden en er daardoor een paar dagen overheen gaan.

Vandaag kreeg ik dus een envelop door de brievenbus van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Geachte heer Sandee,

Ik heb uw brief d.d. 21 maart 2012 ontvangen. Helaaas heeft de beantwoording van uw brief om diverse redenen vertraging opgelopen, onze excuses hiervoor.

U zult zo spoedig mogelijk een antwoord op uw brief ontvangen.

Ik hoop hierbij op uw begrip,

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Geïndiceerde Jeugdzorg,

Naam ondertekende.

WTF?!? dacht ik als eerste. Dit is helemaal geen antwoord, maar eigenlijk een afwimpel-bericht. Daarnaast is dit bericht veel te laat verstuurd. Want dit bericht had dus al half mei moeten komen en niet eind juni, dus anderhalf maand te laat. Daarnaast, wat heb ik aan deze brief? Er staat geen antwoord in, er word niet concreet gesproken over waarom deze brief vertraging opgelopen heeft? Ik kan helemaal NIETS met “diverse redenen” bij elkaar breien. Daarnaast geven ze aan “zo spoedige mogelijk een antwoord”. En wat is zo spoedig mogelijk? Gaat daar weer minimaal 1,5 maand overheen? Het is totaal niet meetbaar wanneer er dan een antwoord komt, en als je de regels van de overheid moet geloven, dan moet er worden aangegeven WANNEER de brief word beantwoord. En wat ik heb geleerd, is dat wanneer je over het woord “wanneer” spreekt, je het hebt over een tijdseenheid en dat die feitelijk uitgedrukt word. Echter: “zo spoedig mogelijk” is geen tijdseenheid. Dat kan een dag zijn, een week, een maand, een jaar? Zeg het maar, want ik weet het niet. Dus dat gaat regelrecht in tegen hen eigen regels. En nu kan ik Anna wel bellen, maar die zal ook wederom van niets weten.

Dus eigenlijk ben ik het wel flauw en ga komende week maar eens contact opnemen met de ombudsman, want het is niet normaal dat je zo lang moet wachten op een brief en nog niet eens op de hoogte word gebracht van wanneer, of binnen welke termijn je een antwoord kunt verwachten. Ik zou zeggen; word vervolgd…

*De naam Anna is verzonnen van de contactpersoon, maar maakte het makkelijker om het zo te beschrijven in de blog.

Deel dit: