Ik heb een paar jaar geleden al eens geschreven, in 2013 dat in de ogen van de overheid het syndroom van Klinefelter niet werd aangemerkt als een chronische aandoening in het kader van de regeling Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG), welke inmiddels is vervallen. Gemeenten moesten vanaf 2015 deze regeling overnemen en dat is met enige moeite gegaan, met name omdat de thuiszorg ook overgenomen moest worden. 

Toch is er een positieve bevinding van mijn kant te benoemen, want nu de gemeenten het hebben overgenomen, houd het ook in dat zij veel meer kijken naar de persoon. In verschillende gemeenten is inmiddels een regeling van kracht die de WTCG hebben overgenomen, maar omdat elke gemeente andere regels hanteert, is het maar lastig om nu hier één concrete regeling en regelgeving te benoemen.

De regeling word tegenwoordig de “meerkostenregeling” genoemd binnen verschillende gemeenten en is een onderdeel van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) waarmee je financieel tegemoet word gekomen wanneer je een chronische aandoening hebt én kosten maakt. Heb je dus het syndroom van Klinefelter én je gebruikt geen testosteron of je maakt geen andere kosten, dan heb je dus geen kosten en kun je ook geen aanspraak maken op een meerkostenregeling. Wel is vaak één van de voorwaarden de mate waarin je inkomen hebt: heb je een laag inkomen, dan kun je veelal gebruik van de regeling maken, zo niet, dan kan het zijn dat je geen tegemoetkoming ontvangt. Ook de hoogte van de tegemoetkoming verschilt per gemeente.

Voor de gemeente Groningen (waar ik woon) was de aanvraag voor de meerkostenregeling tamelijk eenvoudig. Hoewel ik niet gebruik maak van een WMO indicatie (zoals hulp in de huishouding), daarnaast is het binnen de gemeente Groningen dat ook een andere chronische aandoening voor deze regeling in aanmerking kwam, wat ik daarvoor moest doen is kort beschrijven welke aandoening ik heb én een medicatielijst van de laatste 6 maanden in 2015 meesturen. Hierna begint het wachten: want gemeenten mogen over deze beslissing 3 maanden doen.
Ik heb een toewijzing gekregen dat ik gebruik kan maken van de regeling en daarmee ben ik voor mijn eigen risico dit jaar in elk geval schadeloos gesteld.

Daarmee heeft de gemeente Groningen erkenning gegeven in mijn ogen aan het syndroom van Klinefelter.

Ook in mijn gemeente zo’n meerkostenregeling?

Ik kan nu eenmaal niet garanderen dat zo’n regeling in jouw gemeente van toepassing is. Ik kan je wel vertellen hoe je hier achter kunt komen. Elke gemeente in Nederland heeft namelijk een afdeling die zich bezig houd met de WMO. Dit valt vaak onder een loket van zorg of zorg en welzijn. Op de website van jouw gemeente kun je ongetwijfeld hierover informatie vinden. Vervolgens kun je contact opnemen met deze afdeling van de gemeente en kun je informeren of jouw gemeente een dergelijke regeling heeft en hoe je aanspraak kan maken op deze regeling.

Daarbij wil ik wel benadrukken dat elke gemeente andere regels heeft. Het kan dus zijn dat jouw gemeente -helaas- helemaal geen regels met betrekking tot de tegemoetkoming heeft of andere bedragen hanteert.

Deel dit: