Deze ochtend heeft de Nederlandse Klinefelter Vereniging een lezing / presentatie over WMO. Gedurende deze lezing zal deze blog actief worden bijgehouden in de vorm van een liveblog, zodat je actueel kunt meelezen wat er hier in de zaal te Assen afspeelt. Deze liveblog is geen formele dienst van de vereniging, en voer ik op eigen, persoonlijke titel uit.

12.39 uur: Afsluiting Liveblog
Met het beëindigen van de presentatie, sluit ik ook de liveblog van vandaag. Deze keer was het voor het eerst dat ik via deze werkvorm blogte, dus ik hoop dat het voor ieder een prettige manier is. Ik lees graag je reactie!

12.38 uur: Afsluiting
Rutger Mensink bedankt Aart de Vries voor zijn lezing en presentatie.

12.34 uur: PGB
Alle opties zijn verkrijgbaar in natura of in de vorm van een Persoonsgebonden Budget. Bij de PGB word er geld verstrekt waarmee je zelf de zorg mee kunt inkopen. De huidige discussie die nu is dat per 1 januari 2015 voor huishoudelijk hulp, dagbesteding en kortdurende opname dat deze door de Sociale VerzekeringsBank is overgenomen, waardoor veel zorg niet goed betaald is. Zie ook het laatste nieuws op de website van het Algemeen Dagblad.

12.30 uur: Wet Tegemoetkoming Chronisch Gehandicapten afgeschaft
Doordat per 1 januari 2015 de wetgeving is opgeheven, krijgt iemand met voorzieningen uit de WMO geen tegemoetkoming meer, daardoor krijgt iemand niet meer de 33% tegemoet en heeft daardoor meer kosten gekregen. Dit komt dus extra voor rekening naast de veelal gestegen eigen bijdrage en het verminderd aantal uren wat iemand aan zorg (zoals de huishoudelijke hulp) krijgt.

12.28 uur: Eigen bijdrage
De gemeente kan een eigen bijdrage vragen tot een bedrag dat de gemeente zelf zal betalen. Deze eigen bijdrage word veelal gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt, al verschilt dit per gemeente. Maar in theorie kan de gemeente 100% van de zorgkosten doorrekenen als eigen bijdrage bij de cliënt.

12.10 uur: De voorzieningen
Wat als je geen eigen voorzieningen en eigen kracht hebt, dan kun je een aanvraag doen bij de gemeente, waarbij je aanvraag doet op een maatwerkvoorziening. Er zijn daarin zeven verschillende mogelijkheden dan mogelijk. Dat zijn de volgende opties:

  • De rolstoel (zowel elektrisch, handmatig of de handbike), valt sinds 1994 onder de gemeente
  • Een vervoersoplossing (bv. scootmobiel, driewielfietsen, regiotaxi etc.). De vervoersoplossing moet niet algemeen verkrijgbaar zijn in de winkel of aanzienlijk duurder zijn dan een regulier oplossing om verstrekt te worden door de gemeente. Bijv. een fiets met trapondersteuning niet vergoed, omdat deze algemeen verkrijgbaar is, en niet duurder is dan andere fietsen met diezelfde functie.
  • Woningaanpassingen (bv. trapliften, doucheliften, hoog-laagkeukens etc.). De gemeente beoordeeld wat er aangepast moet worden. Mocht de aanpassingen boven een bepaalde drempelwaarde uit komt, kan de gemeente aanbieden je te verhuizen naar een geschikte woning en betaald hier een vergoeding voor.
  • Huishoudelijke hulp. De gemeente is verplicht per 1 januari 2015 40% van de kosten te bezuinigen. Daardoor zijn er maatregelen getroffen om bepaalde huishoudelijke diensten niet meer te betalen, omdat je dit bij een particuliere schoonmaakbedrijf in te huren.
  • Individuele begeleiding. Dit is per 1 januari 2015 overgedragen naar gemeenten vanuit de AWBZ. In deze begeleiding valt de 1 op 1 contact van structuur, administratie, sociale redzaamheid. Hierin is geen standaard beleid en word uitsluitend op maat aangeboden in de gemeente.
  • Dagbesteding. Bij de dagbesteding gaat iemand ergens naar toe. Er zijn verschillende mogelijkheden in als dagbesteding, om te kunnen werken, om iets mee bezig te zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn om mensen uit een sociaal isolement te halen of structuur te geven.
  • Kortdurend verblijf: dit houd in dat iemand kortdurend in een instelling word opgenomen. Dit word gedaan op het moment dat een mantelzorger overbelast is, en op deze manier de mantelzorger ontlast kan worden.

11.56 uur: De presentatie gaat verder

11.34 uur: Er word een korte pauze gehouden.

11.32 uur: Eigen kracht
We willen vanuit de WMO dat iemand het vooral vanuit de eigen kracht kan werken. Dit kan door algemene voorzieningen zijn, een sociaal netwerk of door het dus zelf kan doen. Na een gesprek word dit samengevat in een persoonlijk plan.

11.25 uur: Altijd ondersteuning mogelijk gesprek
Wat belangrijk te weten is, dan moet de gemeente ondersteuning bieden aan het gesprek door een MEE-medewerker of maatschappelijk werker. Zij zullen dan alleen voor de cliënt alleen werken en ondersteunen, en daarin onafhankelijk zijn. De gemeente zou je hierover moeten informeren bij voorbaat al.

11.22 uur: Hulp nodig
Stel je hebt een hulpvraag, dan ga je hiervoor naar je gemeente om een melding te maken van je hoofdvraag. Zij kunnen kijken in welke mate zij aan je hulpvraag kunnen voldoen en daarin helpen. Zij bekijken dan wat je probleem is, wat je zelf al gedaan hebt en wat zij jou de mogelijkheden moeten of kunnen bieden waardoor je zelfstandig kunt blijven leven.

11.18 uur: vraag uit de zaal: Waar blijft het geld hangen, waar komt het vandaan?
Wij betalen als Nederlander 2200 euro per persoon aan belastingen aan zorg. Dit naast de zorgverzekering die wij wettelijk verplicht moeten betalen. Verder moet er met 40% bezuinigd worden vanuit het rijk, dus daardoor is er bezuinigd op huishoudelijk hulp. Verder is het per gemeente verschillend hoe of wat dit precies opgevangen word.

11.13 uur: Zaalindeling
Er is wat onenigheid over hoe de zaal ingedeeld is om de spreker goed te kunnen horen. Er word afgesproken door de spreker om de vraag even te herhalen.

11.10 uur: Veilig wonen
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor veilig wonen. Hier valt bijvoorbeeld ook huiselijk geweld onder waarbij de gemeente eigenlijk het moet voorkomen. Alleen is dit vrij lastig in de praktijk: immers kunnen we moeilijk voorafgaand de klap vragen of de partner de gemeente even wil bellen. Daarin werkt de gemeente nauw samen met de wijkagenten en jeugdconsulenten. Ook gaat dit over bijvoorbeeld een veilige leefomgeving op straten.

11.07 uur: Toegankelijkheid
Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk dat minder validen en gehandicapten gebruik kan maken van openbare ruimten. Zoals dat bij bushaltes de instap verhoogd is, of oprijplanken bij bussen.

11.03 uur: Vrijwilligers
Ook de WMO zorgt voor vrijwilligers, wel zal per taak per gemeente worden afgevraagd of het wel door een vrijwilliger gedaan kan worden en of een vrijwilliger dit ook aan kan. De gemeente is verantwoordelijk voor deze taak en verantwoordelijk voor een goed opgeleide vrijwilliger voor zijn of haar taken.

10.58 uur: Mantelzorgers
Wat momenteel zeer actueel is, is mantelzorg. Een van de regels uit de WMO is dat mantelzorgers ondersteund worden, zodat zij mogelijkerwijs ook ontlast worden. Dit valt onder deze wetgeving en is ook aan te vragen bij de gemeente.

10.53 uur: Het doel is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig houden
Hierbij wil mensen zelfstandig houden zonder dat iemand eenzaam is. Verder is het de bedoeling om iemand zoveel mogelijk onafhankelijk is van gemeenten en overheid. Wel zal er altijd een doelgroep zijn die natuurlijk altijd wél ondersteuning nodig zal hebben.

10.50 uur: De WMO staat voor Wet Maatschappelijk Ondersteuning
De WMO is sinds 1 januari 2015 overgedragen aan de gemeenten, en daardoor kent deze veel diversiteit. Daardoor zijn er geen eenzijdige regels. Het doel is dat iedereen kan mee doen door deze wetgeving. En dat maakt dat de wet niet alleen voor gehandicapten gaat, maar ook voor gewone mensen zoals jij en ik. Het is een wet die echt voor iedereen bedoeld.

10.47 uur: Aart opent de presentatie met vragen, zodat hij terug kan komen hierover in de presentatie.
Er zijn geen vragen vooraf.

10.44 uur: Het woord word gegeven aan Aart de Vries
Hij is beleidsmedewerker bij de gemeente Borne en vertelt over het WMO, mede uit zijn bedrijf Open Zien.

10.40 uur: Rutger Mensing licht het programma van vandaag door.

10.38 uur: Rutger Mensing stelt zichzelf voor
Hij zal in het vervolg de lotgenotencontactdagen in Assen voor rekening op zich nemen.

10.36 uur: Opening
Rutger Mensing opent de dag en geeft een toelichting over het dagprogramma en de aanwezige gasten op de dag, zoals Paula van Walsum (vrijwilligercoördinator), Peer van Halderen (Bestuurslid NKV) en Romano Sandee (forumbeheerder NKV).

Deel dit: