Ik ben verzorgende IG en leerling verpleegkundige en voor mensen die buiten de zorg staan, is het bijna een vanzelfsprekendheid dat als je werkt in de zorg, dan moet ik me laten vaccineren in de strijd tegen het corona-virus. Ik vind het nogal wat, dat een ander gaat bepalen dat ik me moet vaccineren omdat ik anderen moet beschermen. Ik kan het ook nog eens omdraaien: dan zouden anderen mij moeten beschermen door het vaccin te nemen. Dat zou dan toch tenminste net zo logisch zijn? Maar er zijn meer dingen die mij weerhouden om het vaccin te nemen. Als ik het zou nemen, dan weet ik al dat ik het Pfizer vaccin ga krijgen. Maar als ik het onderzoekrapport lees, dan zeg ik voor nu nog even nee.

Allereerst vind ik persoonlijk dat het vaccin erg snel is ontwikkeld. Waar ik moeite mee heb is dat proefpersonen “maar” 2 maanden zijn gevolgd voor eventuele bijwerkingen. Dat is natuurlijk logisch, want het moest in dat opzicht snel… Maar ik wil geen proefpersoon zijn van het vaccin. En ja, het is op pak hem beet 18.000 mensen getest (en nog eens zo’n 18.000 mensen die een placebo hebben ontvangen), maar toch bijzonder dat in géén van de proefpersonen volgens het rapport sprake was van een chromosomale aandoening als onderliggend leiden. We weten van het vaccin dat deze werkt op de RNA van een cel en dat griezelt mij ook. Want in het onderzoeksrapport word gesproken over man en vrouw… En wat nu voor de mensen die in de chromosomen (DNA) net anders zijn dan de een man of vrouw? Daar is zover ik kan lezen niet op onderzocht.

Bovendien het aantal onderliggend lijden is maar beperkt tot een aantal aandoeningen gebleven:

 • Diabetes
 • Hoge bloeddruk
 • Overgewicht
 • Obesitas (> 30 BMI punten)
 • COPD
 • Problemen met de lever
 • Andere problemen met het hart

Er is niet getest bij auto-immuunziekten (die ware al uitgesloten door Pfizer) en zoals ik al zei: hoe zit het met andere onderliggende lijden zoals het syndroom van Klinefelter… Daar komen we nu nog niet achter. Maar vooralsnog: ik wil ook niet het proefkonijn hierin zijn. Nog naast het feit dat er als gevolg van het syndroom van Klinefelter een enorm tekort op vitamine D is, dus wat is dan het effect van een te lage vitamine D (welke invloed heeft op het immuunsysteem) bij de vaccinatie? Gaat dat wel goed? En wat is het effect op langere termijn?

Dus voor ik überhaupt maar eraan denk om het vaccin te nemen, zijn er veel vragen die beantwoord zouden moeten worden voor mij, met name zou ik een langere termijn willen zien dat het onderzocht is. Daarnaast wil ik weten wat het effect is bij mensen met een chromosomale afwijking en wat dit betekent ten aanzien van veiligheid, bijwerkingen e.d. en veiligheid op langere termijn bij mensen met een chromosomale aandoening. Ik zal deze vragen nog wel uit gaan zetten, maar verwacht niet dat hier antwoorden op zullen komen op korte termijn.

Ik kan jullie niet adviseren wat te doen, maar lees je vooral in en maak een eigen beslissing.

Update 6 januari 2021:

Inmiddels heb ik inhoudelijke vragen gesteld over o.a. effect en veiligheid bij chromosoomaandoeningen bij zowel het WIP-team van het werk, mijn eigen huisarts en mijn behandelend endocrinoloog/internist. Helaas: geen van allen konden mij een antwoord geven. Ik ben nog steeds zoekende naar de antwoorden.

Update 10 januari 2021:

Reactie Pfizer

Ik heb Pfizer als fabrikant ook mijn vragen gesteld. Ik kreeg vandaag een antwoord met 2 documenten. Eén document bevat de productinformatie over het coronavaccin, waar ook veel informatie in staat over de technische details. Wat daarin interessant wel is te lezen is dat het onderzoek pas in december 2023 goedgekeurd word als alle data aangeleverd zijn voor een vergunning van het medicijn en dat het huidige vaccin enkel en alleen is goedgekeurd door de noodwetgeving die nu van kracht is vanwege de pandemie.

Ik stelde Pfizer (net als mijn specialisten) de volgende vragen:

 1. Er word gesproken over termen van “veiligheid” en “effectief”, wat willen ze hiermee precies zeggen?
 2. Het vaccin van Pfizer is gebaseerd op de RNA​. In welke mate beïnvloed dit de DNA?
 3. Indien je een afwijkende DNA-samenstelling hebt, zoals ik met het syndroom van Klinefelter (maar ook andere aandoeningen vallen hieronder zoals bv. het syndroom van Down, Turner syndroom etc.), in welke mate kunnen we het dan nog hebben over veiligheid en effectiviteit van het vaccin? En kan het mijn gezondheid schaden?
 4. Er is nog niet vastgesteld hoe lang het vaccin kan werken, maar de leveranciers trekken ten aanzien van verantwoordelijkheid ook hun handen ervan af. Wie is verantwoordelijk als het toch mis gaat?
 5. Ik heb momenteel nog een te lage vitamine D gehalte. Vitamine D is van invloed op het immuunsysteem: in hoeverre is het veilig en verantwoord om dan het vaccin te nemen?
 6. Deze vraag is meer voor mijn studie: is er eigenlijk ook iets bekend over het vaccin en hoe dit werkt bij mensen met een CVA, verlamming of dwarslaesie bv.?

Het antwoord van Pfizer geeft geen antwoord op al mijn vragen. Maar voordat Pfizer al een antwoord geeft op mijn vragen, laten ze in een document hun disclaimer al weten (bovenkant van het document):

Wat zij daarin aangeven is dat het vaccin dus is goedgekeurd op basis dat het verder nog gemonitord moet worden bij de EMA (link criteria). Maar dat voor bijwerkingen we het vooral moeten melden. Met andere woorden: het hele vaccinatieprogramma is een wereldwijd grote studie waar ieder proefpersoon van is. Bovendien is deze tijdelijke goedkeuring voor 1 jaar en word per jaar verlengd tot de onderzoeksresultaten definitief zijn (na 3 jaar). Dit is ook de reden dat Pfizer geen verantwoording neemt. Onderzoek naar chromosoomafwijkingen bij mensen zoals mensen met het syndroom van Klinefelter (of syndroom van Down, Turner etc.) is géén onderzoek gedaan en ben je gewoon proefpersoon. Ook bij een laag vitamine D gehalte is géén onderzoek gedaan. Pfizer noemt in het algemeen nog de volgende waarschuwingen:

• u ooit een ernstige allergische reactie of ademhalingsproblemen heeft gehad na een ander vaccin injectie of nadat u het vaccin in het verleden heeft gekregen.
• u bent ooit flauwgevallen na een injectie met een naald.
• u een ernstige ziekte of infectie heeft met hoge koorts. U kunt zich wel laten inenten als u lichte koorts heeft of een infectie van de bovenste luchtwegen, zoals verkoudheid.
• u heeft een bloedingsprobleem, u krijgt snel blauwe plekken of u gebruikt een geneesmiddel om bloedstolsels te voorkomen.
• u een verzwakt immuunsysteem heeft als gevolg van een ziekte zoals een HIV-infectie of een geneesmiddelen zoals corticosteroïden die uw immuunsysteem beïnvloeden

Verder, zoals bij elk vaccin, is het mogelijk dat de vaccinatiekuur met 2 doses van dit vaccin dat je deze niet allemaal volledig beschermt bent en het is niet bekend hoe lang je überhaupt beschermd zal zijn.

Met betrekking tot het mRNA word verwacht (het is niet vastgesteld) dat dit de DNA niet beïnvloed omdat dit stukje codering maar korte tijd in leven blijft en niet schade zou geven.

Verder blijft Pfizer steeds verwijzen om voor informatie of advies contact op te nemen met je verpleegkundige, huisarts of medisch specialist, maar daarin weten we inmiddels dat zij géén advies kunnen geven.

Deel dit: