Sociale, cognitieve...
 

Sociale, cognitieve stoornissen bij het syndroom van Klinefelter: een speciaal fenotype?  

  RSS

Romano
(@romano)
Eminent Member Admin
Toegevoegd: 3 jaar geleden
Reacties: 38
31/10/2016 6:06 pm  

INVOERING:

Het syndroom van Klinefelter (KS) is een genetische aandoening gekenmerkt door één of meer boventallige X-chromosomen bij mannen. Het syndroom wordt vaak geassocieerd met cognitieve stoornissen. Inderdaad, er kunnen de verschillende gebieden van de uitvoerende sfeer zoals remming, cognitieve flexibiliteit, maar ook van aandacht en visueel-ruimtelijke domein worden beïnvloed. Sociale cognitieve stoornissen, voornamelijk van emotionele herkenningsprocessen zijn ook gedocumenteerd. Bovendien kan het syndroom geassocieerd met psychiatrische symptomen.

MATERIAAL EN METHODE:

Onze studie beoogt te karakteriseren van de verschillende onderdelen van de sociale cognitie bij SK: gezicht emotionele erkenning, theory of mind en attributiestijl. Voor deze twee groepen (SK versus controlegroep) van de deelnemers (n = 16) werd een match gevonden met een gelijke leeftijd en sociaal-culturele niveau. Deelnemers met een verstandelijke handicap, psychiatrische of neurologische aandoeningen werden uitgesloten.

RESULTATEN:

De SK groep had specifieke sociale cognitieve stoornissen in vergelijking met de controlegroep. Twee emoties werden in het bijzonder minder goed herkend: angst en minachting. Bovendien had de SK groep een significant lager resultaat bij de theory of mind. Ten aanzien van de zuivere vijandige toekenning, werd er geen significant verschil gevonden. Tenslotte toonden de resultaten correlaties tussen specifieke aandachtsstoornissen en gezicht emotionele herkenning.

DISCUSSIE-CONCLUSIE:

Onze studie benadrukt de aanwezigheid van sociale cognitie stoornissen bij SK. Deze stoornissen kunnen worden beschouwd als een fenotypische eigenschap van het syndroom. Het is van belang dat er verder verdiept word in het vaststellen van de cognitieve fenotype van de genetische aandoening en die van de neurologische ontwikkeling om specifieke cognitieve veranderingsstrategieën uit te stippelen met de Klinefelter-man.

Bron: Elsevier Masson SAS


Citaat
Share:
Deel dit: